Serwis internetowy NA SPRZEDAŻ. - Więcej informacji »

Informacje prawne

Serwis VISIT US in Poland prezentuje swoją ofertę związaną z transportem oraz planowaniem wycieczek w Polsce.
Dane gromadzone podczas procesu zamówienia usługi wykorzystywane są jedynie do kontaktu z klientem.

Serwis VISIT US in Poland korzysta z plików "cookies". Ponadto zbiera wyłącznie informacje o wykorzystywaniu niniejszego serwisu przez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z serwisem oraz adresu IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego użytkownika.

Dane te przechowywane są w specjalnej strefie bezpieczeństwa i mają do nich dostęp tylko i wyłącznie upoważnione osoby związane z serwisem VISIT US in Poland i zobowiązane do zachowania uzyskanych informacji w tajemnicy. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), Visit US może zostać zobowiązany do wydania informacji zawartych w logach dostępowych (w tym w szczególności numeru IP komputera) organom państwa, uprawnionym na podstawie prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Firma Potaczek.pl jako administrator serwisu VISIT US in Poland nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach serwisu www.visit-us.pl jak i tych, które umieszczają linki do portalu www.visit-us.pl

Powyższe zasady zachowania poufności mogą ulec w przyszłości zmianom. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną zawsze poinformowani z wyprzedzeniem.

Projekt i wykonanie: Tinker Media, POTACZEK.PL